Jak být dobrým rodičem? Máme pro vás pár tipů…

0
674

nejlepsi-rodicVýchova dětí není samozřejmá ani jednoduchá záležitost, a přece se o ní ve školách neučí. Musíme se ji tedy učit sami. Mnohokrát čerpáme z příkladu našich rodičů – ať už pozitivního nebo negativního. A to buď tak, že uplatňujeme stejná pravidla, zásady a výchovné metody jako oni nebo se snažíme výchovným způsobem našich rodičů úplně vyhnout či dokonce dělat pravý opak.

Poznejte sám sebe

Většina z nás se také v mnoha situacích chová intuitivně a podle svého temperamentu, charakteru a hodnot, které vyznává. Proto jako zcela nejdůležitější při výchově dětí se jeví vlastní sebepoznání.
Poznání toho, co nás v životě ovlivnilo, ať už je to zmiňovaný pozitivní, či negativní vliv rodičů, pro ženy především matky, ale také vliv prarodičů, jakým způsobem žili a co se nám na jejich životě líbilo či nelíbilo.

Neméně je důležité znát i náš vlastní temperament, jací jsme, kolik máme trpělivosti a kam naše děti chceme směřovat.
Je důležité si tyto věci uvědomit a pojmenovat. Nebojme se toho. Ve chvíli, kdy o nich víme, můžeme se rozhodovat, zda se podle nich chceme řídit.

Extrémy

Když si různé vlivy neuvědomujeme, jednáme podle nich.

Příklad: Pokud výchova našich rodičů byla podle našeho mínění příliš přísná a my se na ně za to zlobíme, můžeme ve výchově našich dětí, naopak, projít do druhého extrému – příliš liberální výchovy. Navíc naše osobnost může být řekněme spíše cholerická a pak se tyto dva extrémy mohou dostat proti sobě – stále dítěti povolujeme, povolujeme, nejsme důslední v dodržování pravidel a nakonec vybuchneme. Možná stejně jako naši rodiče.

Pokud se nám nelíbí, jak nás naši rodiče vychovávali a my si řekneme, že takto rozhodne postupovat nechceme, ještě nemáme vyhráno. Je třeba zapátrat v sobě a uvědomit si své slabé stránky, které mohou vést k jiným výchovným problémům.

Kde brát vzor?

Vzorem nám nemusí být jen matka či rodiče, ale i jiná rodina, někdo z příbuzenstva. Můžeme pátrat i v knihách. Vzorů kolem nás je dost, a to pozitivních i negativních. Nejprve je však nutné si uvědomit, k čemu nás příroda – naše vrozené vlastnosti a naše rodina – předurčuje a to mít pod kontrolou.

Sebepoznání je jednou z nejtěžších věcí a je to někdy nekončící proces. Dobrou pomůckou je kritika, ale například i pozorování starších dětí, jak nás napodobují. To je asi to nejvýstižnější zrcadlo.

Co dělá rodiče dobrým?

Vědci došli k závěru, že tím opravdu nejlepším, co rodiče mohou pro štěstí, ale i pro zdraví svých dětí udělat, je projevovat jim co nejvíce lásky a podpory. Pak překvapivě následuje schopnost zvládat stres a udržovat zdravý vztah s druhým rodičem, a to i když rodiče žijí odděleně. Jinými slovy, děti mají užitek nejen z toho, jak se k nim rodiče chovají, ale také z toho, jak se chovají k sobě navzájem i jaké vztahy je spojují s ostatními lidmi.

Důležitým krokem k dobrému rodičovství je schopnost sebeovládání i v těch nejnáročnějších situacích. I tomu najtemperamentnějšímu rodiči na zvládnutí vlastních emocí mohou pomáhat různé metody zvládání stresu, například meditace, imaginativní techniky či dechová cvičení. Další dovednosti dobrého rodiče je posilování soběstačnosti a samostatnosti dětí, stejně jako vytváření kladného vztahu dítěte ke vzdělání a jeho podpora v učení. Rodiče mají své děti po materiální stránce dostatečně zaopatřovat. Ve výchově má převažovat pozitivní motivace, trest má být až nejzazší možností. Výchova má směřovat ke zdravému životnímu stylu a vytváření zdraví prospěšných návyků, například pravidelného cvičení nebo zdravého stravování.

Výzkum ukázal, že méně důležité je vedení dítěte k utvoření vlastního názoru na podstatu světa a různé duchovní nauky, ale také ochrana dítěte a přehled o jeho přátelích a aktivitách. Výzkum překvapivě zpochybnil teorii BF Skinnera, který za známku dobrého rodičovského přístupu považoval pevnější vedení dětí. Jak se ukázalo, přísnější výchova nutně neznamená, že je rodič lepší. Předpoklady pro to být dobrým rodičem má každý, jde jen o to umět ji rozvinout.

TOP 10 rodičovských bodů

1. Láska a náklonnost
2. Zvládání stresu
3. Vztahové dovednosti
4. Samostatnost a nezávislost
5. Vzdělání a učení
6. Životní dovednosti
7. Zvládání chování
8. Zdraví
9. Respekt v názoru
10. Bezpečnost

Zdroj obrázku: Freeimages.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here